Nr. crt

FIȘIERE ATAȘATE

Descarcă fișier

 

PRELUCRAREA DATELOR LA NIVELUL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PRIN

MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE

 

FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CĂTRE

PERSOANELE DE SPECIALITATE(DIRIGINȚI DE ȘANTIER, RTE, ȘEFI LABORATOR)

 

1

ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

2

CERERE DE REVOCARE ACORD PUBLICARE- DIRIGINȚI DE ȘANTIER

3

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL – DIRIGINȚI DE ȘANTIER

4

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

5

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU OBȚINEREA EXTRASULUI DE CAZIER JUDICIAR – DIRIGINȚI

6

CERERE REVOCARE CONSIMȚĂMÂNT - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

7

ACORD PUBLICARE - RTE

8

CERERE DE REVOCARE ACORD PUBLICARE- RTE

9

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL - RTE

10

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE - RTE

11

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU OBȚINEREA EXTRASULUI DE CAZIER JUDICIAR - RTE

12

CERERE REVOCARE CONSIMȚĂMÂNT - RTE

13

ACORD PRELUCRARE LABORATOARE

14

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE LABORATOARE

 

FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE

 

1

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

2

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE INTERVENȚIE

3

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIȚIE

 

LEGISLAȚIE RELEVANTĂ

 

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date