Registrul dirigintilor de santier,
autorizati de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.Conform prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare :
- În domeniile de autorizare 2 "Construcţii civile, industriale şi agricole" şi 5 "Lucrări hidrotehnice", obţinerea autorizaţiei în subdomeniu pentru o categorie de importanţă a construcţiilor superioară dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv în subdomeniile pentru categoriile de importanţă a construcţiilor inferioare.
- În domeniul 3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu", obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.1 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniile 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" şi 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local", iar obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local"
(doar caractere a-z, A-Z)
(numarul de autorizatie, asa cum e tiparit pe diploma)