inspectoratul de stat in constructii constructii diriginti de santier RTE RTE

Anunțuri și modificări legislative

Informații suplimentare în legătură cu toate concursurile de recrutare organizate de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pot fi obținute la telefon: 021.318.17.00 interior 126

 

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII ORGANIZEAZĂ

SESIUNE DE EXAMENE PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER

ÎN PERIOADA 17-21 IULIE 2017

CENTRE DE EXAMINARE / SĂLI DESFĂȘURARE SESIUNE EXAMEN

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE CENTRE DE EXAMINARE

PROGRAM SESIUNI DE EXAMINARE

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII ORGANIZEAZĂ

SESIUNE DE EXAMENE PENTRU AUTORIZAREA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

ÎN PERIOADA

18-29 SEPTEMBRIE 2017

Termenul - limită de depunere a dosarelor este:

6 august 2017

data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative