ANUNŢURI
 
Data anuntului
Denumirea anunţului
Descarca document
24.10.2016

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 24.10 2016 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior, consilier grad profesional principal, consilier grad profesional asistent și de consilier grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

24.10.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional principal și inspector în construcții, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.,  21 noiembrie 2016 (proba scrisă)

21.10.2016
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent și consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
20.10.2016
Rezultatul contestaţiilor la proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent și consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
18.10.2016
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent și consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
14.10.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional principal și inspector în construcții, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 16 noiembrie 2016 (proba scrisă)

14.10.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional principal și inspector în construcții, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 14 noiembrie 2016 (proba scrisă)

14.10.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutaredin 24.10 2016 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior, consilier grad profesional principal, consilier grad profesional asistent și de consilier grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

11.10.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recruare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent şi consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

07.10.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior, consilier, grad profesional principal și consilier, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 9 noiembrie 2016 (proba scrisă) 
07.10.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 10 noiembrie 2016 (proba scrisă) 
05.10.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional principal și inspector în construcții, grad profesional asistent specializarea Construcții Civile Industriale și Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 7 noiembrie 2016 (proba scrisă) 
23.09.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior, consilier, grad profesional principal, consilier, grad profesional asistent și consilier, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.,  24 octombrie – 28 octombrie 2016

16.09.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 17 octombrie – 21 octombrie 2016
15.07.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Informatizare al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 16 august – 19 august 2016
01.06.2016
CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 24.05.2016 şi 27.05.2016, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C
01.06.2016
CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 24.05.2016 și 27.05.2016 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările Instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
31.05.2016
CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 23.05.2016 şi 26.05.2016, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializarea Construcţii Industriale şi Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
27.05.2016
REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializarea Instalații pentru Construcții și inginerie energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
27.05.2016
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
26.05.2016
Rezultatul probei interviu a concursului de recrutare, desfăşurat în data de 26.05.2016, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializarea Construcţii Industriale şi Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
25.05.2016
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 24.05.2016 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializarea instalații pentru Construcții și inginerie energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
25.05.2016
Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
23.05.2016
Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare din data de 23.05.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializarea Construcţii Industriale şi Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.  
17.05.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcţii, specializarea CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

16.05.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

16.05.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcţii, specializările INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INGINERIE ENERGETICĂ, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

16.05.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

12.05.2016

Rezultatul final al concursului/examenului pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Argeș din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia

11.05.2016

Rezultatul interviului susţinut în data de 11.05.2016, de candidatul la examenul pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Argeș din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia

06.05.2016

Rezultatul probei scrise la concursul / examenul organizat în datele de 06.05.2016 şi 11.05.2016 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Argeș din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia
Comisia de concurs / examen, constituită potrivit prevederilor Ordinului inspectorului general nr. 217/2016, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

03.05.2016

Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 06.05.2016 - proba scrisă, respectiv la data de 11.04.2016 - interviu, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Argeș din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia

21.04.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii, clasa I, grad profesional superior, inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal și inspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent specializarea Construcții Civile Industriale și Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., 23 mai – 26 mai 2016
21.04.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior și inspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent - specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 23 mai – 26 mai 2016
21.04.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior și inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 24 mai – 27 mai 2016
21.04.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior și inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal specializările Instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 24 mai – 27 mai 2016
19.04.2016
CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în data de 12.04.2016 pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector în construcții, gradul profesional principal, la Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții și Comunicare cu alte Organisme din cadrul Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central
14.04.2016

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă, la concursul de recrutare pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector în construcții, gradul profesional principal, la Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții și Comunicare cu alte Organisme din cadrul Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

13.04.2016

Bibliografie în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr. II la Compartimentul Registratură, Inspectoratul Județean în Construcții Argeș, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – 6 mai – 11 mai 2016

13.04.2016

Concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr. II la Compartimentul Registratură, Inspectoratul Județean în Construcții Argeș, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – 6 mai – 11 mai 2016.

13.04.2016

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidatul la concursul de recrutare organizat în data de 04.04.2016, respectiv în data de 07.04.2016, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul Petiții, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

12.04.2016

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector în construcții, gradul profesional principal, la Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții și Comunicare cu alte Organisme din cadrul Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

07.04.2016

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul Petiții, Inspectoratul de Stat în Construcții    – I.S.C. – aparatul central

06.04.2016
Candidatul declarat admis la proba scrisă susținută în data de 04.04.2016, la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul Petiții, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central va susţine interviul, la ora 09:00, în data de 07.04.2016, la sediul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
04.04.2016

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul Petiții, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

04.04.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de inspector în construcții, specializarea Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale la Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții și Comunicare cu alte Organisme din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

29.03.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul Petiții, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

24.03.2016

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidatul la concursul de recrutare organizat în data de 28.03.2016, respectiv în data de 01.04.2016, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Informatizare al Direcției Economică și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.– aparatul central

21.03.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 4 aprilie – 7 aprilie 2016

21.03.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Petiții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 4 aprilie – 7 aprilie 2016

17.03.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal din cadrul Compartimentului Informatizare al Direcției Economică și Administrativ – aparatul central

15.03.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri, Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții, Inspectoratul Județean în Construcții Timiș, 18 aprilie – 22 aprilie 2016

11.03.2016

CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidatul la concursul de recrutare, organizat în data de 09.03.2016, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector în construcţii, specializările Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C

10.03.2016

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

09.03.2016
Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nederminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, specializările Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
09.03.2016
CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 02.03.2016 și 08.03.2016 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, specializarea Constructii Industriale si Agricole, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
09.03.2016
CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 02.03.2016 și 08.03.2016 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional principal și inspector în construcții, grad profesional asistent specializările instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
08.03.2016
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal – domeniile de licență Inginerie civilă sau Inginerie chimică, specializarea Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale la Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții și Comunicare cu alte Organisme, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central, 12 aprilie – 18 aprilie 2016
08.03.2016
Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 08.03.2016 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional principal și inspector în construcții, grad profesional asistent specializarea instalații pentru Construcții și inginerie energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
08.03.2016
Rezultatul probei interviu a concursului de recrutare, desfasurat în data de 08.03.2016, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, specializarea Constructii industriale si agricole, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
07.03.2016
Rezultatul final al concursului/examenului pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr.IA la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov
04.03.2016

Rezultatul contestatiei probei scrise a concursului de recrutare organizat în data de 02.03.2016 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcții publice vacante  de inspector în construcții, specializarea Constructii industriale si agricole, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

03.03.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE organizat în data de 02.03.2016 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante  de inspector în construcții, grad profesional principal și inspector în construcții,  grad profesional asistent specializarea Instalații pentru construcții și inginerie energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

03.03.2016

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare din data de 02.03.2016 pentru ocuparea pe perioada nedeterminanta a unor functii publice vacante de inspector in constructii, specializarea Constructii industriale si agricole, din cadrul I.S.C.

02.03.2016

Rezultatul interviului susţinut în data de 02.03.2016, de candidatii la examenul pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr.IA la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Ilfov din cadrul   Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov

29.02.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

26.02.2016

Rezultatul probei scrise la concursul / examenul organizat în datele de 25.02.2016 şi 02.03.2016 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr.I A la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov.

22.02.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Informatizare al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 28 martie – 1 aprilie 2016

18.02.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcţii, specializarea CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

18.02.2016

Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 25.02.2016 - proba scrisă, respectiv la data de 02.03.2016 - interviu, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr.I A la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov

17.02.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unor funcții publice  vacante de inspector în construcţii, specializările INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INGINERIE ENERGETICĂ, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

03.02.2016

Bibliografie în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr. IA la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Ilfov al Inspectoratului  Regional în Construcţii Bucureşti – Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

02.02.2016

Concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr. IA la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii București – Ilfov

02.02.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 9 martie – 15 martie 2016

02.02.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior și inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal, specializarea Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 9 martie – 15 martie 2016

27.01.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal și inspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent, specializarea Construcții Civile Industriale și Agricole, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 2 martie – 8 martie 2016

27.01.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal și inspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent, specializările Instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 2 martie – 8 martie 2016

06.01.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 18 ianuarie – 21 ianuarie 2016

08.12.2015

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidatul la concursul de promovare, organizat în data de 25.11.2015 şi în data de 02.12.2015 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de şef serviciu  - Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud - Muntenia din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C..

02.12.2015
Rezultatul probei de interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud - Muntenia din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. 
27.11.2015
Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud - Muntenia din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. 
23.11.2015
CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în data de 16.11.2015, respectiv 19.11.2015, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de consilier juridic, grad profesional asistent, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – aparatul central 
19.11.2015

CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidatul la concursul de recrutare, organizat în data de 16.11.2015, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, grad profesional principal, la Compartimentul Informatizare din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

19.11.2015

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de consilier juridic, grad profesional asistent, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – aparatul central

18.11.2015

Rezultatul selecţiei dosarului depus în vederea participării la concursul de promovare organizat în data de 25.11.2015 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de şef serviciu  - Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud - Muntenia din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C..

17.11.2015
Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă susținută în data de 16.11.2015, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de consilier juridic, grad profesional asistent, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central vor susţine interviul, la ora 12:00, în data de 19.11.2015, la sediul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
17.11.2015

CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 09.11.2015 și 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările Căi Ferate Drumuri și Poduri și Construcții Hidrotehnice, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C..

17.11.2015

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 09.11.2015 și 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

16.11.2015
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de consilier juridic, grad profesional asistent, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central
16.11.2015
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de consilier, grad profesional principal, la Compartimentul Informatizare din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central
12.11.2015
REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE organizat în data de 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
12.11.2015
REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE organizat în data de 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările Căi Ferate Drumuri și Poduri și Construcții Hidrotehnice, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
10.11.2015
REZULTATUL CONTESTAȚIEI LA PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE RECRUTARE organizat în datele de 09.11.2015 și 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. 
09.11.2015

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE organizat în datele de 09.11.2015 și 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările Căi Ferate Drumuri și Poduri și Construcții Hidrotehnice, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

09.11.2015

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE organizat în datele de 09.11.2015 și 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

09.11.2015

Centralizator nominal privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 02.11.2015 şi 06.11.2015, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializarea Construcţii Industriale şi Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

09.11.2015

Centralizator nominal privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 02.11.2015 şi 06.11.2015, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector în construcţii, specializările Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

06.11.2015

Rezultatul probei interviu a concursului de recrutare, desfășurat în data de 06.11.2015, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, specializarea Construcții Industriale și Agricole, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.11.2015

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

03.11.2015 
Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de consilier, grad profesional principal, la Compartimentul Informatizare din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central 
03.11.2015
Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de vacante de consilier juridic, grad profesional asistent, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central 
03.11.2015
Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializarea Construcţii Industriale şi Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.  
02.11.2015

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

30.10.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare organizat în datele de 09.11.2015 și 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările Căi Ferate Drumuri și Poduri și Construcții Hidrotehnice, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

27.10.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare organizat în datele de 09.11.2015 și 12.11.2015 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior și inspector în construcții, grad profesional principal specializările instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

27.10.2015
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, specializarea Construcții Civile Industriale și Agricole, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
26.10.2015
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, specializarile Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
14.10.2015

Proces verbal final la examenul organizat în data de 14.10.2015 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Compartimentelor Registratură ale Inspectoratului Județean în Construcții Maramureș, Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița – Năsăud din subordinea Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Vest și  din cadrul Compartimentelor Registratură ale Inspectoratului Județean în Construcții Brăila, Inspectoratului Județean în Construcții Galați, Inspectoratul Județean in Construcții Buzău din subordinea Inspectoratului Regional în Construcții Sud - Est, Inspectoratului Județean în Construcții Hunedoara. Inspectoratului Județean în Construcții Caraș - Severin din subordinea Inspectoratului Regional în Construcții Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

12.10.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Legislație și Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 16 noiembrie – 19 noiembrie 2015

12.10.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Informatizare al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 16 noiembrie – 19 noiembrie 2015

07.10.2015

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 14.10.2015 și 15.10.2015 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Compartimentelor Registratură ale Inspectoratului Județean în Construcții Maramureș, Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița – Năsăud din subordinea Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Vest și  din cadrul Compartimentelor Registratură ale Inspectoratului Județean în Construcții Brăila, Inspectoratului Județean în Construcții Galați  din subordinea Inspectoratului Regional în Construcții Sud - Est, Inspectoratului Județean în Construcții Hunedoara. Inspectoratului Județean în Construcții Caraș - Severin din subordinea Inspectoratului Regional în Construcții Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

07.10.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior și inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal, specializările Căi Ferate Drumuri și Poduri și Construcții Hidrotehnice, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 9 noiembrie – 12 noiembrie 2015

07.10.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior și inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal, specializările Instalații pentru Construcții și Inginerie Energetică, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 9 noiembrie – 12 noiembrie 2015

02.10.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal și inspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent, specializarea Construcții Civile Industriale și Agricole, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 2 noiembrie – 6 noiembrie 2015

02.10.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior și inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal, specializarea Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 2 noiembrie – 6 noiembrie 2015

28.09.2015

Examen pentru promovarea în gradul I profesional pentru posturile contractuale de execuție de expert gr. II de la Compartimentele Registratură ale Inspectoratelor Judeţene în Construcţii Bistrița – Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș – Severin, Galați, Hunedoara și Maramureș din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

14.08.2015

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de promovare, organizat în datele de 10.08.2015 și 13.08.2015 pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu – Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud – Muntenia; şef birou – Biroul Corp Control – I.S.C. – aparat central şi şef birou – Biroul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii al sector 3 – I.S.C. – Bucureşti – Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii

13.08.2015

Rezultatul probei de interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu – Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud – Muntenia; şef birou – Biroul Corp Control – I.S.C. – aparat central şi şef birou – Biroul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii al sector 3 – I.S.C. – Bucureşti – Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

12.08.2015 Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu – Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud – Muntenia; şef birou – Biroul Corp Control – I.S.C. – aparat central şi şef birou – Biroul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii al sector 3 – I.S.C. – Bucureşti – Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții
10.08.2015

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu – Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud – Muntenia; şef birou – Biroul Corp Control – I.S.C. – aparat central şi şef birou – Biroul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii al sector 3 – I.S.C. – Bucureşti – Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

10.08.2015

Centralizator nominal privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 03.08.2015 şi 06.08.2015, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de inspector în construcţii - grad profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C

07.08.2015

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 03.08.2015 și 06.08.2015 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Buget – Contabilitate şi consilier grad profesional debutant la Compartiment Logistică din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central.

07.08.2015

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 03.08.2015 și 06.08.2015 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Economic Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și de consilier, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Informatizare al Direcției Economică și Administrativ – aparatul central.

06.08.2015

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

06.08.2015 
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Economic Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov. 
06.08.2015

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Buget – Contabilitate şi consilier grad profesional debutant la Compartiment Logistică din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central.

05.08.2015

Rezultatul contestaţiilor la proba scrisă, la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C

04.08.2015

Rezultatul probei - interviu pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert gr.I la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Satu Mare, expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Botoşani şi expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Vaslui din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

04.08.2015

Rezultatul probei scrise pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert gr. I la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Satu Mare, expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcţii Vaslui din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C.

04.08.2015

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

03.08.2015

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Buget – Contabilitate şi consilier grad profesional debutant la Compartiment Logistică din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central.

03.08.2015

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului Economic Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și de consilier grad profesional principal din cadrul Compartimentului Informatizare al Direcției Economică și Administrativ – aparatul central.

31.07.2015

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în data de 27.07.2015 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional superior la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane  a Inspectoratului de Stat în Construcții – aparatul central

29.07.2015

Centralizator nominal privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 21.07.2015 şi 27.07.2015, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii - grad profesional superior, inspector în construcţii grad profesional - principal şi inspector în construcţii grad profesional - asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

29.07.2015

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional superior la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

28.07.2015

Rezultatul contestaţiilor privind interviul la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, inspector în construcţii, grad profesional principal şi inspector în construcţii, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

28.07.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu – Serviciul Coordonare a Activităţii de Control – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud – Muntenia; şef birou – Biroul Corp Control – I.S.C. – aparat central şi şef birou – Biroul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii al sector 3 – I.S.C. – Bucureşti – Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii

27.07.2015

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional superior la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

27.07.2015

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior şi inspector în construcţii, grad profesional principal din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

24.07.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

24.07.2015

Rezultatul contestaţiilor la proba scrisă, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, inspector în construcţii, grad profesional principal şi inspector în construcţii, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

23.07.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Buget – Contabilitate şi consilier grad profesional debutant la Compartiment Logistică din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

23.07.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului Economic Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București  - Ilfov și de consilier grad profesional principal din cadrul Compartimentului Informatizare al Direcției Economică și Administrativ – aparatul central.

22.07.2015

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, inspector în construcţii, grad profesional principal şi inspector în construcţii, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

17.07.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional superior la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central.

16.07.2015 

Rezultatul final al concursului/examenului susţinut de candidații înscriși pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert (relații publice) gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

13.07.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, inspector în construcţii, grad profesional principal şi inspector în construcţii, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

10.07.2015

Rezultatul interviului susţinut în data de 10.07.2015, de candidații la examenul pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

09.07.2015

Rezultatul contestaţiei depusă de candidatul declarat respins la proba scrisă, din data de 07.07.2015, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de expert (relaţii publice) gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central

07.07.2015

Rezultatul interviului susţinut în data de 07.07.2015, de candidatul la examenul pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

07.07.2015

Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul care va fi organizat în data de 04.08.2015 - proba scrisă, respectiv la data de 10.08.2015 - interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert gr. I la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Satu Mare, expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcţii Vaslui din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții

07.07.2015

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 07.07.2015 - proba scrisă, respectiv la data de 10.07.2015 - interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert (relații publice) gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat Construcții – I.S.C. – aparatul central și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcți

03.07.2015

Concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, Serviciul Coordonare a Activității de Control, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia, 10 august – 13 august 2015

03.07.2015

Concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, Biroul Corp Control, Inspectoratul de Stat în Construcții I.S.C. – aparatul central, 10 august – 13 august 2015

03.07.2015

Concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Sector 3, Inspectoratul Regional în Construcţii București - Ilfov, 10 august – 13 august 2015

01.07.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, Biroul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Sector 6, Inspectoratul Regional în Construcţii București - Ilfov, 03 august – 06 august 2015

01.07.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Coordonare, Control Calitate, Autorizare, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, I.S.C. – aparatul central, 03 august – 06 august 2015

01.07.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții și Comunicare cu alte Autorități și Organisme, I.S.C. – aparatul central, 03 august – 06 august 2015

01.07.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, Biroul Corp Control, I.S.C. – aparatul central, 03 august – 06 august 2015

01.07.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Petiții, I.S.C. – aparatul central, Compartimentul Petiții, I.J.C. Timiș, Birourile Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 1, Sector 2 și Sector 5, I.R.C. București – Ilfov, 03 august – 06 august 2015

01.07.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Petiții, I.S.C. – aparatul central și Compartimentul Petiții, Inspectoratul Regional în Construcţii București - Ilfov, 03 august – 06 august 2015

29.06.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Economic – Administrativ, Inspectoratul Regional în Construcții București – Ilfov – 1post și consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Informatizare, Direcția Economică și Administrativ, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central – 1 post, 3 august – 6 august 2015

29.06.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Logistică, Direcția Economică și Administrativ, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 3 august – 6 august 2015

29.06.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Buget - Contabilitate, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 3 august – 6 august 2015

25.06.2015 Formular de inscriere la concurs – functii publice
25.06.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante, Serviciul Legislație și Contencios, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 27 iulie – 30 iulie 2015

22.06.2015 Formular de inscriere la concurs – functii contractuale
22.06.2015

Bibliografia pentru concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuţie vacante de expert gr. I la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Satu Mare, expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcţii Vaslui

22.06.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuţie vacante de expert gr. I la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Satu Mare, expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcţii Vaslui

18.06.2015 Rezultatul final al concursului/examenului susţinut de candidatul înscris pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert (relații publice) gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
18.06.2015 Formular de inscriere la concurs – functii publice
18.06.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante, Compartimentele Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii, Compartimentele Petiții din cadrul Inspectoratelor Judeţene în Construcţii Argeș şi Dâmbovița, 21 iulie – 27 iulie 2015

18.06.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante, Compartimentul Control Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Autorizarea Executării Lucrărilor, Inspectoratul Regional în Construcții Nord – Est, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia și Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții, Inspectoratul Județean în Construcții Iași, 21 iulie – 27 iulie 2015

18.06.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante, Compartimentele Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii, Compartimentele Petiții din cadrul Inspectoratelor Judeţene în Construcţii Constanța, Bihor, Bistrița - Năsăud, Cluj, Satu-Mare şi Sibiu, 21 iulie – 27 iulie 2015

15.06.2015

Rezultatul interviului susţinut în data de 15.06.2015, de candidatul la examenul pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert (relații publice) gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.,

10.06.2015

Rezultatul contestaţiei depusă de candidatul declarat respins la proba scrisă din data de 09.06.2015 la concursul  organizat pentru ocuparea postului vacant de expert (relaţii publice) gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov, din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

10.06.2015

Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 07.07.2015 - proba scrisă, respectiv la data de 10.07.2015 - interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert (relații publice) gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat Construcții – I.S.C. – aparatul central și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții

09.06.2015 Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09.06.2015 pentru ocuparea postului contractual de execuți e vacant de expert (relații publice) gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.  
28.05.2015 Bibliografie în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj 
26.05.2015 Concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcţii Cluj  
26.05.2015 Cerere participare la concurs personal contractual - ISC
12.05.2015 Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 09.06.2015 - proba scrisă, respectiv la data de 15.06.2015 - interviu, pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert (relații publice) gr.II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.  
05.05.2015 Rezultatele finale obținute de către candidatul la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Economic - Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 
04.05.2015 Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Economic - Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
04.05.2015 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Economic - Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
30.04.2015 Centralizator nominal privind rezultatele finale obținute de către candidații la concursul de recrutare, organizat în datele de 27.04.2015 și 29.04.2015 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane și a funcției publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional asistent la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central  
29.04.2015 Centralizator nominal privind rezultatele finale obținute de către candidații la concursul de recrutare organizat în data de 27.04.2015 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Logistică, din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - Aparatul Central.
29.04.2015

Bibliografie în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti – Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

29.04.2015 Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane și a funcției publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional asistent la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central  
28.04.2015 Centralizator nominal privind rezultatele obținute de către candidații la concursul de recrutare, organizat în datele de 20.04.2015 și 23.04.2015, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector în construcții - grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional - principal, inspector în construcții, grad profesional - asistent, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
27.04.2015 Cerere participare la concurs personal contractual - ISC
27.04.2015 Concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert gr. II la Compartimentul Registratură din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii București – Ilfov.
27.04.2015 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane și a funcției publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional asistent la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central  
27.04.2015 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Logistică, din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central.
24.04.2015 Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional principal, inspector în construcții, grad profesional asistent, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
23.04.2015 Rezultatul selecției dosarului depus în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Economic - Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 
22.04.2015 Rezultatul contestațiilor la proba scrisă, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional principal, inspector în construcții, grad profesional asistent, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.  
21.04.2015 Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional principal,inspector în construcții, grad profesional asistent, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.  
08.04.2015 Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional principal,inspector în construcții, grad profesional asistent, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.  
07.04.2015  Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Logistică, din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central  
07.04.2015  Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane și a funcției publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional asistent la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central  
02.04.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Economic - Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcţii Vest, 04 mai – 06 mai 2015

02.04.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul Economic - Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcţii Sud Muntenia,
04 mai – 06 mai 2015

02.04.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice
de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul
Economic - Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcţii București - Ilfov,
04 mai – 06 mai 2015

23.03.2015
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul Informatizare al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., 04 mai – 06 mai 2015 
23.03.2015
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul Buget-Contabilitate al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., 04 mai – 06 mai 2015 
16.03.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal la Compartimentul Logistică al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., 27 aprilie – 29 aprilie 2015

16.03.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central, 27 aprilie – 29 aprilie 2015

16.03.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de  consilier juridic, grad profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central, 27 aprilie – 29 aprilie 2015

13.03.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante, Inspectoratul Regional în Construcții Nord – Est și Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia, 20 aprilie – 23 aprilie 2015

13.03.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante, Inspectoratul Regional în Construcții București - Ilfov și Inspectoratul Regional în Construcții Centru, 20 aprilie – 23 aprilie 201

13.03.2015

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante, Birourile/Compartimentele Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii din cadrul Inspectoratului în Construcţii al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratelor Judeţene în Construcţii Constanţa, Argeş, Dâmbovița, Dolj, Satu Mare, Braşov şi Sibiu, 20 aprilie – 23 aprilie 2015

13.03.2015 FORMULAR DE ÎNSCRIERE
13.03.2015 Model adeverinta concursuri - format standard
12.01.2015 Rezultatul la examenul organizat în data de 12.01.2015 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual de execuție din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
12.01.2015 Rezultatul la examenul organizat, la data de 12.01.2015, pentru promovarea în gradul profesional următor pentru funcțiile contractuale de execuție de expert debutant la Compartimentul Administrativ al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central
30.12.2014 Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 12.01.2015 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual de execuție din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
30.12.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 12.01.2015 pentru promovarea în gradul II profesional pentru personalul contractual de execuție de expert debutant la Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Economice și Administrativ și de expert debutant la Compartimentul Registratură din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparat central

29.12.2014 Bibliografie în vederea susținerii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual de execuție de expert (informatizare) din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
29.12.2014 Bibliografie în vederea susținerii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual de execuție de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
29.12.2014 Bibliografie în vederea susținerii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual de execuție de expert (relații publice) din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
29.12.2014 Bibliografie în vederea susținerii examenului de promovare în gradul II profesional pentru personalul contractual de execuție de expert debutant la Compartimentul Registratură din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparat central
29.12.2014 Bibliografie în vederea susținerii examenului de promovare în gradul II profesional pentru personalul contractual de execuție de expert debutant la Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparat central
19.12.2014

Examen pentru promovarea în gradul profesional următor pentru funcțiile contractuale de execuție de expert debutant la Compartimentul Administrativ al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central și expert debutant la Compartimentul Registratură al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central

19.12.2014

Examen pentru promovarea în gradul profesional următor pentru funcțiile contractuale de execuție din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

18.12.2014

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat în data de 17.12.2014 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional superior, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – Aparatul Central

17.12.2014

Rezultatul probei de interviu organizat în data de 17.12.2014 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional superior, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – Aparatul Central

17.12.2014

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – Aparatul Central

08.12.2014

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic grad profesional superior, la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a   Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central

14.11.2014 Formular de înscriere la concurs
14.11.2014 Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, grad profesional superior la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central
14.11.2014 Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante, Serviciul Legislație și Contencios, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central, 17 decembrie - 19 decembrie 2014
20.10.2014
Centralizatorul nominal cu privire la rezultatele finale obținute de către candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional asistent și inspector în construcții, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
20.10.2014
Rezultatul contestatiilor la proba interviu, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional asistent și inspector în construcții, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
16.10.2014  
Rezultatul probei interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional asistent și inspector în construcții, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
15.10.2014 Rezultatul contestatiilor la proba scrisa, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional asistent și inspector în construcții, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
14.10.2014 Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional asistent și inspector în construcții, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
10.10.2014 Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional asistent și inspector în construcții, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
09.10.2014 Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional asistent și inspector în construcții, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

 

07.10.2014

 

Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector în construcții, grad profesional superior, inspector în construcții, grad profesional asistent și inspector în construcții, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
01.10.2014
Centralizator nominal cu privire la rezultatele obținute de către candidatul la concursul de recrutare, organizat în datele de 25.09.2014 - 30.09.2014, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic la Oficiul juridic al Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 
30.09.2014
Rezultatul probei de interviu organizat în data de 30.09.2014 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional principal la Oficiul juridic al Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 
29.09.2014
Rezultatul final al concursului/examenului susţinut de candidatul înscris pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert gr. IA la Compartimentul Administrativ al Direcţiei Economică şi Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - Aparatul Central
29.09.2014
Rezultatul interviului susținut în data de 29.09.2014, de candidatul la examenul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert gr.IA la Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Economice și Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 
26.09.2014
Rezultatul final al concursului/examenului susţinut de candidatul înscris la examenul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier gr. I la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
26.09.2014
Rezultatul final al concursului/examenului susţinut de candidaţii înscrişi la examenul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert (relații publice) gr. II la Compartimentul Registratura al Inspectoratului Judetean în Construcții Bacău din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Nord-Est, de expert (relații publice) gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Judetean în Construcții Vrancea din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Sud-Est, de expert (relații publice) gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Arad din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
26.09.2014
Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat ]n datele de 26.09.2014 şi 03.10.2014 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert grad IA la Compartimentul Administrativ al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - Aparatul Central
25.09.2014
Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Oficiul juridic al Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
22.09.2014
Rezultatul interviului susțínut de candidații la examenul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert (relații publice) gr. II la Compartimentul Registratura al Inspectoratului Judetean în Construcții Bacău din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Nord-Est, de expert (relații publice) gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Judetean în Construcții Vrancea din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Sud-Est, de expert (relații publice) gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Arad din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Vest
22.09.2014
Rezultatul interviului susținut de candidatul la examenul pentru ocuparea postului vacant de consilier gr. I la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
19.09.2014
Rezultatul constestației depusă de candidatul declarat respins la proba scrisă din data de 16.09.2014 la concursul organizat, pentru ocuparea postului vacant de expert (relații publice) gr. II la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Arad din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Vest, din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
18.09.2014
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional principal, la Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
17.09.2014
Rezultatul probei scrise pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert(relatii publice) gr. II la Compartimentul Registratura al Inspectoratului Judetean în Construcții Bacău din cadrul subordinea Inspectoratului Regional în Construcţii Nord-Est,de expert(relatii publice) gr. II la Compartimentul Registratura al Inspectoratului Judetean în Construcții Vrancea din cadrul subordinea Inspectoratului Regional în Construcţii Sud-Est, de expert(relatii publice) gr. II la Compartimentul Registratura al Inspectoratului Judetean în Construcții Arad din cadrul subordinea Inspectoratului Regional în Construcţii Vest   
16.09.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat, în data de 16.08.2014, pentru ocuparea postului vacant de consilier gr.I la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
16.09.2014

Rezultatele finale obținute de către candidații la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier grad profesional superior şi de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Financiar, de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Buget, de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Direcţiei Economică şi Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. - Aparatul Central

15.09.2014

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier grad profesional superior şi de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Financiar, de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Buget, de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Direcţiei Economică şi Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. - Aparatul Central

15.09.2014

Centralizatorul nominal cu privire la rezultatele finale obțínute de către candidațíi la concursul de recrutare, organizat în datele de 10.09.2014 - 15,09.2014, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic la Serviciul Legislaţie şi Contencios, din cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. - Aparatul Central

15.09.2014

Rezultatul probei de interviu organizat în data de 15.09.2014 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic grad profesional principal şi de consilier juridic grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. - Aparatul Central

11.09.2014

Formular de inscriere-concurs 13 octombrie – 16 octombrie 2014

11.09.2014

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcţii publice de execuţie vacante, Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est și Inspectoratul Regional în Construcții Sud+Muntenia, 13-16 octombrie 2014

11.09.2014

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcţii publice de execuţie vacante, Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est și Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest, 13-16 octombrie 2014

11.09.2014

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcţii publice de execuţie vacante, Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest, Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov și Inspectoratul Regional în Construcții Centru, 13-16 octombrie 2014

11.09.2014

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcţii publice de execuţie vacante, Birourile/Compartimentele Control și Inspecíe pentru Calitatea Lucr[rilor de Construcii din cadrul Inspectoratului în Construcții al Municipiului București și Inspectoratelor Județene în Construcții Constanța, Argeș, Dolj, Satu-Mare, Brașov și Sibiu, 13-16 octombrie 2014

11.09.2014

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic grad profesional principal şi de consilier juridic grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. - Aparatul Central

10.09.2014

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier grad profesional superior şi de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Financiar, de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Buget, de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Direcţiei Economică şi Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. - Aparatul Central

03.09.2014

Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 26.09.2014 - proba scrisă, respectiv la data de 03.10.2014 - interviu, pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert grad IA la Compartimentul Administrativ al Direcţiei Economică şi Administrativ, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. - Aparatul Central

03.09.2014

Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior și de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Financiar, de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Buget, de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Economică şi Administrativ a Inspectoratului de Stat în Construcții – Aparatul Central

28.08.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 10.09.2014 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, grad profesional principal, de consilier juridic grad profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, și de consilier juridic grad profesional debutant la Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

27.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă, Inspectoratul Regional în Construcții Sud – Vest Oltenia, 25 septembrie – 30 septembrie 2014

27.08.2014

Formular de inscriere-concurs 25 septembrie – 30 septembrie 2014

27.08.2014

BIBLIOGRAFIE în vederea susţinerii concursului de ocupare a funcției publice vacante de consilier juridic grad profesional principal la Oficiul Juridic, Inspectoratul Regional în Construcții Sud – Vest Oltenia

19.08.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării, la examenul organizat în datele 16.09.2014 și 22.09.2014 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert(relatii publice) gr. II la Compartimentul Registratura al Inspectoratului Judetean în Construcții Bacău din cadrul subordinea Inspectoratului Regional în Construcţii Nord-Est,de expert(relatii publice) gr. II la Compartimentul Registratura al Inspectoratului Judetean în Construcții Vrancea din cadrul subordinea Inspectoratului Regional în Construcţii Sud-Est, de expert(relatii publice) gr. II la Compartimentul Registratura al Inspectoratului Judetean în Construcții Arad din cadrul subordinea Inspectoratului Regional în Construcţii Vest   

19.08.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării, la examenul organizat in datele 16.09.2014 si 22.09.2014 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier gr.I din cadrul Compartimentului Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Nord - Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.   

14.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea postului contractual de execuţie la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central 26.09.2014

14.08.2014

Bibliografie în vederea susţinerii concursului de ocupare a postului contractual vacant de expert gr. IA la Compartimentul Administrativ al Direcției Economice și Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central 26.09.2014

08.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției economice și administrativ, Compartimentul financiar, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 10 septembrie – 15 septembrie 2014

08.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției juridice și resurse umane, Serviciul legislație și contencios, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 10 septembrie – 15 septembrie 2014

08.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Oficiului juridic, Inspectoratul Regional în Construcții București - Ilfov, 10 septembrie – 15 septembrie 2014

08.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Legislație și Contencios, Direcția Juridică și Resurse Umane, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 10 septembrie – 15 septembrie 2014

08.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției economice și administrativ, Compartimentul financiar, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 10 septembrie – 15 septembrie 2014

08.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției economice și administrativ, Compartimentul achiziții publice, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 10 septembrie – 15 septembrie 2014

08.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției economice și administrativ, Compartimentul buget, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 10 septembrie – 15 septembrie 2014

08.08.2014

Model adeverinta concursuri - format standard

08.08.2014

Formular de inscriere-concurs sept-2014

04.08.2014

Rezultatele examenului organizat la data de 04.08.2014 de Inspectoratul de Stat în Construcții-ISC, în vederea promovării in gradul profesional următor.

01.08.2014

Bibliografie în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert (relaţii publice) din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

01.08.2014

Bibliografie pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier din cadrul Compartimentului Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Nord - Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.   

01.08.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat, pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante
01.08.2014

Anunţ privind susţinerea concursului organizat, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier gr. I la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Nord-Vest.

01.08.2014
Cerere de participare la concurs personal contractual
24.07.2014
Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării, la examenul organizat, în data de 04.08.2014, pentru promovarea în grad profesional II, pentru postul de expert debutant, de la Compartimentul Registratură, din cadrul Inspectoratului Județean în Construcţii Argeș, din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
22.07.2014
Bibliografie în vederea susținerii examenului de promovare în grad profesional II pentru postul de expert debutant, de la Compartimentul Reg istratură, din cadrul Inspectoratului Județean în Construcţii Argeș, din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
17.07.2014

Anunț privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C., la concursul organizat în ziua de 04.08.2014, ora 10,00, pentru promovarea în gradul II profesional pentru postul de expert debutant de la Compartimentul Registratură din cadrul Inspectoratului Județean în Construcţii Argeș din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

20.06.2014
Formular de înscriere la examen funcţionar public (doc)
20.06.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă în cadrul Inspectorul Regional în Construcţii Nord-Vest, în perioada 22 iulie - 24 iulie 2014
20.06.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă în cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane, în perioada 22 iulie - 24 iulie 2014
20.06.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă în cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov, în perioada 22 iulie - 24 iulie 2014
20.06.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă în cadrul Direcției Economice și Administrativ, Compartimentul buget , în perioada 22 iulie - 24 iulie 2014
20.06.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă în cadrul Direcției Economice și Administrativ, Compartimentul financiar , în perioada 22 iulie - 24 iulie 2014
10.06.2014
Rezultatul final al examinării candidaților participanți, la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert gr. IA la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov și de expert debutant la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - Aparat Central
10.06.2014
Rezultatul final al examinării candidaților participanți, la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de șofer tr. I la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov și la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Est
10.06.2014
Rezultatul final al examinării candidaților participanți, la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de consilier gr. II la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Vest
06.06.2014
Rezultatul final al examinării candidaților participanți, la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert gr. II(informatizare) la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia și expert gr. II (informatizare) la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Centru.
05.06.2014
Rezultatul final al examinării candidaților participanți, la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert (relații publice), la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.
05.06.2014
Rezultatul final al examinării candidaților participanți, la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert (relaţii publice) gr. I la Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6 al Inspectoratului în Construcții București-Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
05.06.2014
Rezultatul final al examinării candidaților participanți, la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de vacant de referent tr. IA (studii medii), la Compartimentul Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
05.06.2014
Rezultatul final al examinării candidaților participanți, la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert gr. II, la Compartimentul Comunicare și Relații Mass-Media, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - Aparatul Central
04.06.2014

Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru:
- promovarea în gradul IA profesional pentru posturile de consilier gr.I poziția 7 din statul de funcții și de personal al Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest și consilier gr. I poziția 7 din statul de funcții și de personal al Inspectoratului Regional în Construcții Centru;
- promovarea în gradul I profesional pentru posturile de consilier gr. II poziția 6 din statul de funcții și de personal al Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Est și consilier gr. II poziția 9 din statul de funcții și de personal al Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia;
- promovarea în gradul I profesional pentru posturile de expert (relații publice) gr.II de la Compartimentele Registratură ale Inspectoratului Județean în Construcții Sălaj, Inspectoratului Județean în Construcții Alba și Inspectoratului Județean în Construcții Sibiu din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

04.06.2014
Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție șofer tr. I la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov și la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Est
04.06.2014
Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de expert gr. IA la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov și de expert debutant la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - Aparat Central
04.06.2014
Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacante de consilier gr. II la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Vest
03.06.2014
Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert gr. II(informatizare) la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia și expert gr. II (informatizare) la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Centru
03.06.2014
Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert (relații publice) la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.
03.06.2014
Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de expert gr. II la Compartimentul Comunicare și Relații Mass-Media din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - Aparatul Central
03.06.2014
Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert (relaţii publice) gr. I la Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6 al Inspectoratului în Construcții București-Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
03.06.2014
Rezultatul examinării la interviu al candidaților participanți , la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent tr. IA (studii medii) la Compartimentul Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 
28.05.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat în data de 27.05.2014 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent tr. IA (studii medii) la Compartimentul Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
28.05.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat în data de 27.05.2014 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert (relaţii publice) gr. I la Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6 al Inspectoratului în Construcții București-Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
28.05.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat în data de 27.05.2014 pentru ocuparea postului vacant de expert (relații publice) la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.
28.05.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat în data de 27.05.2014 pentru pentru ocuparea postului contractual vacant de expert gr. II la Compartimentul Comunicare și Relații Mass-Media din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - Aparatul Central
27.05.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat în data de 27.05.2014 pentru ocuparea postului vacant de expert gr. IA la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov
27.05.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat în data de 27.05.2014 pentru ocuparea postului vacant de consilier gr. II la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Vest
27.05.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat în data de 27.05.2014 pentru ocuparea posturilor vacante de expert gr. II(informatizare) la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia și expert gr. II (informatizare) la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Centru
27.05.2014
Rezultatul examenului scris la examenul organizat în data de 27.05.2014 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer tr. I la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov și la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Est
27.05.2014
Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 03.06.2014 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Compartimentelor Administrativ ale Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Est, ale Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia, ale Inspectoratului Regional în Construcții Centru, ale Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest și din cadrul Compartimentelor Registratură ale Inspectoratului Județean în Construcții Alba, Inspectoratului Județean în Construcții Sibiu și Inspectoratului Județean în Construcții Sălaj din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
16.05.2014

Anunț privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. la concursul organizat în data de 03.06.2014, ora 10,00, pentru:
- promovarea în gradul IA profesional pentru posturile de consilier gr.I poziția 7 din statul de funcții și de personal al Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest și consilier gr. I poziția 7 din statul de funcții și de personal al Inspectoratului Regional în Construcții Centru;
- promovarea în gradul I profesional pentru posturile de consilier gr. II poziția 6 din statul de funcții și de personal al Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Est și consilier gr. II poziția 9 din statul de funcții și de personal al Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia;
- promovarea în gradul I profesional pentru posturile de expert (relații publice) gr.II de la Compartimentele Registratură ale Inspectoratului Județean în Construcții Sălaj, Inspectoratului Județean în Construcții Alba și Inspectoratului Județean în Construcții Sibiu din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

14.05.2014
Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 14.05.2014, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
07.05.2014
Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 14.05.2014 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia, din cadrul Compartimentului Registratură al Inspectoratului Judeţean în Construcții Brașov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Centru și din cadrul Compartimentului Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Ialomița din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
25.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru promovare în grad profesional - consilier.
25.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru promovare în grad profesional - expert (relații publice).
25.04.2014
Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 27.05.2014 și 03.06.2014 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert (relaţii publice) gr. I la Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6 al Inspectoratului în Construcții București-Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
24.04.2014
Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 24.04.2014, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest și din cadrul Compartimentului Registratură al Inspectoratului Judeţean în Construcții Satu-Mare din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
18.04.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru promovarea în gradul IA profesional pentru postul de consilier gr. I de la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia şi promovarea în gradul I profesional pentru posturile de expert (relaţii publice) gr. II de la Compartimentele Registratură ale Inspectoratului Județean în Construcții Brașov şi Inspectoratului Județean în Construcții Ialomița din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
17.04.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 27.05.2014 şi 03.06.2014, pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent tr. IA (studii medii) la Compartimentul Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

16.04.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 24.04.2014, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest și din cadrul Compartimentului Registratură al Inspectoratului Judeţean în Construcții Satu-Mare din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

15.04.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 27.05.2014 şi 03.06.2014, pentru ocuparea posturilor vacante de șofer tr. I la Compartimentul Administrativ dîn cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Est și șofet rr. I la Compartimentul Administrativ dîn cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

15.04.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 27.05.2014 şi 03.06.2014, pentru ocuparea postului vacant de expet (informatizare) gr. II la Compartimentul Administrativ dîn cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Muntenia și a postului vacant de expet (informatizare) gr. II la Compartimentul Administrativ dîn cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Centru din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

15.04.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 27.05.2014 şi 03.06.2014, pentru ocuparea posturilor vacante de expet debutant la Compartimentul Administrativ dîn cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - Aparatul Central şi expert gr. IA la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Bucureşti-IlfOv din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

15.04.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 27.05.2014 şi 03.06.2014, pentru ocuparea postului vacant de consilier gr. II la Compartimentul Administrativ dîn cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Vest din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

15.04.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 27.05.2014 şi 03.06.2014, pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante de expert în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

15.04.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 27.05.2014 şi 03.06.2014, pentru ocuparea postului contractual vacant de expert gr. II la Compartimentul Comunicare și Relații Mass-Media din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - Aparatul Central

10.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert (relaţii publice) gr. I la Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6 al Inspectoratului în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
10.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent la Inspectoratul Regional în Construcții Bucureșt-Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
10.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de expert la Compartimentul Comunicare și Relații Mass-Media din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
10.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție de expert/consilier din cadrul Compartimentelor Administrativ ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
10.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de expert (relații publice) din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
10.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru ocuparea posturilor de execuție de șofer din cadrul Inspectoratelor Regionale în Construcții din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
10.04.2014
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru ocuparea posturilor de execuție de expert (informatizare) din cadrul Inspectoratelor Regionale în Construcți ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
09.04.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de expert (relații publice) gr. I la Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6 al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
09.04.2014
Rectificare la anunțul înregistrat la Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. sub nr. 8802/02.04.2014 referitor la susţinerea concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent tr. IA la Compartimentul Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Bucureșt-Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
03.04.2014

Anunţ privind înscrierea personalului angajat, la concursul organizat, în data de 24.04.2014, ora 10,oo, pentru promovarea în gradul profesional I, pentru posturile de expert (informatizare) gr. II de la Compartimentul Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord-Vest și expert (relații publice) gr. II de la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Brașov din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Centru din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

02.04.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent tr. IA la Compartimentul Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Bucureșt-Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
28.03.2014
HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 221, din 31 martie 2011.
27.03.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de expert (relaţii publice) din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
27.03.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de expert la Compartimentul Comunicare și Relații Mass-Media din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
27.03.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea posturilor de execuție de expert (informatizare) din cadrul Inspectoratelor Regionale în Construcți ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
27.03.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție de expert din cadrul Compartimentelor Administrativ ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
27.03.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție de consilier din cadrul Compartimentelor Administrativ ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
27.03.2014
Anunţ privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea posturilor de execuție de șofer din cadrul Inspectoratelor Regionale în Construcții ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
27.03.2014
Model de cerere pentru înscrierea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
24.03.2014
Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 24.03.2014 de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., în vederea promovării în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Biroului Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 5 și al Biroului Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6, din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
17.03.2014

Plan desfășurare probă practică stabilit în cadrul examenului de promovare, organizat în data de 24.03.2014 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Biroului Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 5 și al Biroului Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6, din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

17.03.2014

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 24.03.2014 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Biroului Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 5 și al Biroului Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții Sector 6, din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

07.03.2014

Anunţ privind înscrierea personalului angajat, la concursul organizat, în data de 24.03.2014, ora 10,oo, pentru promovarea în gradul profesional I, pentru posturile de expert gr. II de la Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Sector 5 și Biroul Control și Inspecție pentru Calitatea Lucrărilor de Construcții al Sector 6, din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

18.11.2013

Rezultatele concursului organizat în data de 15.11.2013, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de expert debutant la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea lucrărilor de Construcții - Argeș din cadrul Serviciului Control și Inspecție al Direcției Regionale în Construcții Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
31.10.2013

Anunţ privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. la concursul organizat în data de 15.11.2013, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de expert debutant la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea lucrărilor de Construcții - Argeș din cadrul Serviciului Control și Inspecție al Direcției Regionale în Construcții Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
01.11.2013

Decizia nr. 433/01.11.2013 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de examen, organizat în data de 15.11.2013, pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de expert debutant la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea lucrărilor de Construcții - Argeș din cadrul Serviciului Control și Inspecție al Direcției Regionale în Construcții Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
01.11.2013

Decizia nr. 434/01.11.2013 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluționare a contestațiilor, la examenul organizat în data de 15.11.2013, pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de expert debutant la Compartimentul Control și Inspecție pentru Calitatea lucrărilor de Construcții - Argeș din cadrul Serviciului Control și Inspecție al Direcției Regionale în Construcții Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
22.11.2012

Rezultatele concursului organizat în data de 21.11.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II la Direcţia Regională în Construcţii Sud-Est din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
06.11.2012

Anunţ privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. la concursul organizat în data de 21.11.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II la Direcţia Regională în Construcţii Sud-Est din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
06.11.2012

Decizia nr. 749/05.11.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de examen, organizat în data de 21.11.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II la Direcţia Regională în Construcţii Sud-Est din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
06.11.2012

Decizia nr. 750/05.11.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat la data de 21.11.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II la Direcţia Regională în Construcţii Sud-Est din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
08.10.2012

Rezultatele concursului organizat în data de 05.10.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de consilier juridic gr. I la Serviciul Elaborare Acte Normative şi Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central

PDF
05.10.2012

Rezultatele concursului organizat în data de 04.10.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. IA la Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
28.09.2012

Anunţ privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. la concursul organizat în data de 05.10.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de consilier juridic gr. I la Serviciul Elaborare Acte Normative şi Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central

PDF
28.09.2012

Decizia nr. 690/27.09.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de examen, organizat în data de 05.10.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de consilier juridic gr. I la Serviciul Elaborare Acte Normative şi Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central

PDF
28.09.2012

Anunţ privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. la concursul organizat în data de 04.10.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. IA la Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
28.09.2012

Decizia nr. 689/27.09.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de examen, organizat în data de 04.10.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. IA la Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
28.09.2012

Decizia nr. 691/27.09.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenele organizate la data de 04.10.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. IA la Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., respectiv la data de 05.10.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de consilier juridic gr. I la Serviciul Elaborare Acte Normative şi Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central

PDF
07.08.2012

Rezultatele concursului organizat în data de 06.08.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II la Compartimentul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Argeş din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
25.07.2012
Decizia nr. 598/25.07.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat în data de 06.08.2012, pentru ocupare postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II la Compartimentul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Argeş din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
25.07.2012
Decizia nr. 597/25.07.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de examen, organizat în data de 06.08.2012, pentru ocupare postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II la Compartimentul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Argeş din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
25.07.2012
Anunţ privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. la concursul organizat în data de 06.08.2012, ora 10,00 pentru ocupare postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II la Compartimentul Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Argeş din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
11.04.2012

Rezultatele concursului organizat în data de 11.04.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr.II in cadrul Compartimentului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Teleorman din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
05.04.2012
Decizia nr. 308/03.04.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat în data de 11.04.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr.II in cadrul Compartimentului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Teleorman din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
05.04.2012
Decizia nr. 307/03.04.2012 a Inspectorului General al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de examen, organizat în data de 11.04.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr.II in cadrul Compartimentului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Teleorman din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud Muntenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
15.03.2012

Rezultatele concursului organzat in data de 12 - 19 martie 2012 pentru ocuparea posturilor de conducere vacante din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
24.02.2012
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul 12 - 19 martie 2012 organizat pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
17.02.2012
Ordinul nr. 273/08.02.2012 al Ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în data de 12.03.2012 în vederea ocupării posturilor vacante de conducere, pentru structurile supuse reorganizării, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
09.02.2012
Decizia nr. 121/09.02.2012 a Secretarului General al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul, organizat în data de 20.02.2012, pentru ocuparea postului de conducere vacant din cadrul Direcţiei Economice, Achiziţii Publice şi Administrativă a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.- Aparat Central
PDF
09.02.2012
Decizia nr. 120/09.02.2012 a Secretarului General al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de examen, organizat în data de 20.02.2012, pentru ocuparea postului de conducere vacant din cadrul Direcţiei Economice, Achiziţii Publice şi Administrativă a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.- Aparat Central
PDF
09.02.2012
Decizia nr. 119/09.02.2012 a Secretarului General al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării postului de conducere vacant de director al Direcţiei Economice, Achiziţii Publice şi Administrativă din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
09.02.2012
Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de conducere vacant de director al Direcţiei Economice, Achiziţii Publice şi Administrativă din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
09.02.2012
Anunţ privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. la concursul organizat în data de 20.02.2012, pentru ocupare postului de conducere vacant de director al Direcţiei Economice, Achiziţii Publice şi Administrativă din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
09.02.2012

Decizia nr. 117/08.02.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind modificarea şi completarea Procedurii pentru stabilirea cadrului normativ general de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată prin Decizia Secretarului General nr. 49/2012

PDF

27.01.2012

Anunţ privind înscrierea personalului angajat al Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. la concursul organizat în data de 12.03.2012, pentru ocupare posturilor de conducere vacante din cadrul Directiilor Regionale in Constructii, din subordinea I.S.C.
PDF

27.01.2012

Decizia nr. 55/27.01.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind modificarea datelor de susţinere a concursului-examenului pentru ocuparea posturilor de conducere vacante din cadrul Directiilor Regionale in Constructii din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

27.01.2012

Anunţ privind modificarea datelor de susţinere a concursului organizat pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de director regional din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

27.01.2012

Anunţ privind modificarea datelor de susţinere a concursului organizat pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de director tehnic din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

27.01.2012

Anunţ privind modificarea datelor de susţinere a concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere de şef birou al Biroului Sector 1 din cadrul Serviciului Control şi Inspecţie al Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

27.01.2012

Rezultatele solutionarii contestatiilor la concursul organizat in data de 24.01.2012 pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II în cadrul Compartimentutului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Gorj din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
26.01.2012
Decizia nr. 53/26.01.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul, organizat în data de 24.01.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II în cadrul Compartimentutului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Gorj din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
25.01.2012
Rezultatele examenului organzat in data de 24.01.2012 pentru ocuparea postului de executie vacant de inspector de specialitate gr. II in cadrul Compartimentului Control si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor de Constructii - Gorj din cadrul Directiei Regionale in Constructii Sud - Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF
24.01.2012
Decizia nr. 50/23.01.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind organizarea si desfasurarea concursului in vederea ocuparii posturilor de conducere vacante din cadrul Directiilor Regionale in Constructii din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF
24.01.2012
Decizia nr.49/23.01.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea cadrului normativ general de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

23.01.2012

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor de conducere vacante de director regional din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

23.01.2012

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor de conducere vacante de director tehnic din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

23.01.2012

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de conducere de şef birou al Biroului Sector 1 din cadrul Serviciului Control şi Inspecţie al Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF
18.01.2012
Decizia nr. 38/18.01.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul, organizat în data de 24.01.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II în cadrul Compartimentutului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Gorj din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
18.01.2012
Decizia nr. 39/18.01.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de examen, organizat în data de 24.01.2012, pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate gr. II în cadrul Compartimentutului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Gorj din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Vest Oltenia din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
17.01.2012
Rezultatele concursului organizat în data de 16.01.2012, pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de inspector de specialitate în cadrul Compartimentutului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Alba din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Centru din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF

 

16.01.2012

 

Rezultatele solutionarii contestatiilor la concursul organizat in data de 10.01.2012 pentru ocuparea posturilor de conducere de director regional şi director tehnic din cadrul Direcţiilor Regionale în construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru precum şi a posturilor de conducere de director şi director tehnic din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

 

12.01.2012

 

Rezultatele concursului organizat in data de 10.01.2012 pentru ocuparea posturilor de conducere de director regional şi director tehnic din cadrul Direcţiilor Regionale în construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru precum şi a posturilor de conducere de director şi director tehnic din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti-Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
PDF

11.01.2012

Situaţia posturilor rămase vacante, în urma reorganizării şi restructurării I.S.C, cu adresabilitate persoanelor care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă în perioada desfăşurării concursurilor/examenelor, organizate în datele 05.12.2011 şi 12.12.2011, conform art. 4, alin 2 din Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea încadrării personalului în noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia nr. 897/29.11.2011 a Secretarului General al I.S.C.

PDF

 

09.01.2012

 

Decizia nr. 9/09.01.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul/examenul, organizat în data de 16.01.2012, pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de inspector de specialitate în cadrul Compartimentutului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Alba din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Centru din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
09.01.2012
Decizia nr. 8/09.01.2012 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de concurs/examen, organizat în data de 16.01.2012, pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de inspector de specialitate în cadrul Compartimentutului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii - Alba din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Centru din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF

 

09.01.2012

 

Concurs/examen organizat , în vederea ocupării posturilor de execuţie din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii, pentru persoanele care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă în perioada desfăşurării concursurilor-examenelor, organizate în data de 05.12.2011 şi 12.12.2011
PDF
05.01.2012

 

Ordinul nr. 4/03.01.2012 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în data de 10.01.2012 în vederea ocupării posturilor de conducere vacante, pentru structurile supuse reorganizării, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
05.01.2012

 

Concurs/examen organizat pentru ocuparea posturilor de Directori Regionali şi Directori Tehnici în cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Director şi Director Tehnic în cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
29.12.2011
Decizia nr. 1776/28.12.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea încadrării personalului în noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
29.12.2011

Decizia nr. 1775/28.12.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind organizarea şi desfăşurarea concursului, în vederea ocupării posturilor de conducere pentru structurile supuse reorganizării din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. , de directori regionali şi directori tehnici în cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, precum şi a ocupării posturilor de conducere de director şi director tehnic în cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti - Ilfov

PDF
29.12.2011
Cerere tip de înscriere la concurs
PDF
29.12.2011

Bibliografie pentru ocuparea posturilor de Directori Regionali şi Directori Tehnici în cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Director şi Director Tehnic în cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
29.12.2011

Concurs/examen organizat pentru ocuparea posturilor de Directori Regionali şi Directori Tehnici în cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Director şi Director Tehnic în cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
22.12.2011
Rezultatele solutionarii contestatiilor la concursul organizat in data de 19.12.2011 în vederea ocupării posturilor de conducere de şef serviciu din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, sef serviciu şi şef birou din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
20.12.2011
Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 19.12.2011 în vederea ocupării posturilor de conducere de şef serviciu din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, sef serviciu şi şef birou din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
15.12.2011
Rezultatele solutionarii contestatiilor la concursul organizat in data de 12.12.2011 pentru ocuparea unor posturi de conducere şef serviciu, şef birou şi a ocupării posturilor de execuţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central şi a posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
14.12.2011
Rezultatele obţinute la examinarea candidaţilor admişi la baraj, la concursul organizat în data de 14.12.2011, la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., pentru ocuparea unor posturi de conducători auto din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
13.12.2011
Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 12.12.2011 în vederea ocupării posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
13.12.2011
Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 12.12.2011 în vederea ocupării posturilor de conducere şef serviciu, şef birou şi a ocupării posturilor de execuţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central
PDF
13.12.2011
Decizia nr. 975/13.12.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul/examenul, organizat la data de 19.12.2011, în vederea ocupării posturilor de conducere şef serviciu din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, şef serviciu şi şef birou din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
13.12.2011
Decizia nr. 974/13.12.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de concurs/examen, organizat în data de 19.12.2011, în vederea ocupării posturilor de conducere şef serviciu din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, şef serviciu şi şef birou din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
13.12.2011
Bibliografie în vederea susţinerii concursului organizat pentru ocuparea posturilor şef serviciu din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, şef serviciu şi şef birou din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
13.12.2011
Decizia nr. 971/12.12.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului, organizat în data de 19.12.2011, în vederea ocupării posturilor de conducere şef serviciu din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, sef serviciu şi şef birou din cadrul Direcţiei Regionale in Constructii Bucuresti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
13.12.2011

Concurs/examen organizat pentru ocuparea posturilor de conducere - şef serviciu din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - Direcţiile Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, sef serviciu şi şef birou din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - Directia Regionala in Constructii Bucuresti - Ilfov, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
09.12.2011
Rezultatele solutionarii contestatiilor la concursul organizat in data de 05.12.2011 pentru ocuparea unor posturi de executie din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
08.12.2011
Decizia nr. 958/02.12.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul/examenul organizat la data de 12.12.2011, în vederea ocupării posturilor de conducere şef serviciu şi şef birou din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central, a ocupării posturilor de execuţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central şi a posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
08.12.2011

Decizia nr. 957/02.12.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de concurs/examen, organizat în data de 12.12.2011, în vederea ocupării posturilor de conducere şef serviciu şi şef birou din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central, a ocupării posturilor de execuţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central şi a posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti - Ilfov din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
08.12.2011

Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 05.12.2011 pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Muntenia

PDF
08.12.2011

Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 05.12.2011 pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Vest

PDF
08.12.2011

Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 05.12.2011 pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Nord-Vest

PDF
08.12.2011

Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 05.12.2011 pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Est

PDF
08.12.2011

Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 05.12.2011 pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Centru

PDF
08.12.2011

Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 05.12.2011 pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Nord-Est

PDF
08.12.2011

Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 05.12.2011 pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Vest-Oltenia

PDF
30.11.2011

Locaţiile în care se va desfăşura concursul/examenul organizat la data de 05.12.2011, pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul structurilor supuse reorganizării pentru Direcţiile Regionale în Construcţii (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru) ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

PDF
30.11.2011
Decizia nr. 904/29.11.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul/examenul organizat la data de 05.12.2011, pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul structurilor supuse reorganizării pentru Direcţiile Regionale în Construcţii (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru) ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
29.11.2011
Decizia nr. 902/29.11.2011 a Secretarului General al I.S.C. privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiei de concurs/examen, organizat în data de 05.12.2011, pentru ocuparea posturilor de execuţie din cadrul structurilor supuse reorganizării pentru Direcţiile Regionale în Construcţii (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru) ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
29.11.2011
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea încadrării personalului în noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia nr. 897/29.11.2011 a Secretarului General al I.S.C.
PDF
22.11.2011
Cerere tip de înscriere la concurs
PDF
21.11.2011
Concurs/examen organizat pentru ocuparea posturilor de conducere - şef serviciu şi şef birou din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - Aparat central precum şi pentru posturile de execuţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. Aparat Central şi Directia Regionala in Constructii Bucuresti - Ilfov, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Aparat central

PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti Ilfov

PDF
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de conducere şi execuţie din cadrul Direcţiei Economice, Achiziţii publice şi Administrativă
PDF
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de conducere şi execuţie din cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane
PDF
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de şef serviciu şi expert din cadrul Secretariatului General al Inspectoratului de Stat în Construcţii
PDF
Bibliografie pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gr. I din cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF
Bibliografie pentru ocuparea posturilor din cadrul Compartimentului Control Gestiune
PDF
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de şef birou şi auditor din cadrul Biroului Audit Public Intern
PDF
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de conducere şi execuţie din cadrul Serviciului Corp Control
PDF
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de conducere şi execuţie din cadrul Direcţiei Supravegherii Pieţei Produselor pentru Construcţii, Autorizare Laboratoare şi Diriginţi de Şantiere, Direcţiei Avizare Lucrări Publice şi Acorduri şi Direcţiei Coordonare şi Sinteză Activităţii de Control
PDF
21.11.2011
Concurs/examen organizat pentru ocuparea posturilor de execuţie pentru structurile supuse reorganizării, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2011,pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pentru direcţiile regionale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Direcţia Regională în Construcţii Nord Est

PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Direcţia Regională în Construcţii Sud Est

PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Direcţia Regională în Construcţii Sud Muntenia

PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Direcţia Regională în Construcţii Sud Vest Oltenia

PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Direcţia Regională în Construcţii Vest

PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Direcţia Regională în Construcţii Nord Vest

PDF

Stat de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Direcţia Regională în Construcţii Centru

PDF
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de execuţie de inspector de specialitate, subinginer şi referent (laborant) din cadrul direcţiilor regionale în construcţii ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de expert relaţii publice din cadrul direcţiilor regionale în construcţii ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de expert (informatizare)din cadrul direcţiilor regionale în construcţii ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de consilier juridic din cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane şi ale direcţiilor regionale în construcţii ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de conducător auto din cadrul direcţiilor regionale în construcţii ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

pag 1 2