Formulare

 

Informații utile
  DATE OBLIGATORII LA COMPLETAREA MANDATELOR POSTALE SAU A O.P.-urilor
 

Model mandat poștal

 

Informatii referitoare la plata contraventiilor.

 

Cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit în contul I.S.C.  faţă de obligaţia legală.

 

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 534 din 29.07.2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalitatea de restituire a sumelor încasate în anul 2015 de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., reprezentând sume plătite în plus sau necuvenit în contul I.S.C.  faţă de obligaţia legală.

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 528 din 06.05.2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare.

 

Informaţii referitoare la cererile de restituire.

 
 

Informatii referitoare la inceperea lucrarilor de constructii.

 

Cerere de avizare Program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinante.

 

Cerere tip pentru obținerea Avizului tehnic I.S.C. – Conform ANEXEI nr. 1 la Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice  nr. 901/2015 – privind aprobarea Metodologiei  de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice

 
  Etape de urmat după obținerea Acordului I.S.C. pentru interveții asupra construcțiilor existente.
  Notificare de finalizare a lucrarilor
 

Informaţii privind finalizarea lucrărilor şi eliberarea Adeverinţei de confirmare a plăţii cotelor de 0,1% şi 0,5%.

  Solicitare adeverință de confirmare a plății cotelor 0,1% și 0,5%
  Solicitare de participare în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor
  Modelul cererii de autorizare a dirigintilor de santier
  Declaratie pe propria raspundere
  Modelul cererii de preschimbare a autorizatiei de diriginte de santier
 
  Procedura privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 001, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1369 din 25 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 576 din data de 1 august 2014
 

Procedura pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii - indicativ PCS 003, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 848 din 2 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 432 din data de 13 iunie 2014

 

 
 

 

 
 

PROCEDURĂ de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism, aprobată prin Ordin MDRAP nr. 456 din 1 aprilie 2014, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 281 din data de 16 aprilie 2014

  PROCEDURĂ de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, aprobată prin Ordin MDRAP nr. 456 din 1 aprilie 2014,publicat în Monitorul Oficial cu numărul 281 din data de 16 aprilie 2014

 

 

Procedură privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 847 din 2 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 456 din 23 iunie 2014.