Formulare

 

Informații utile
  DATE OBLIGATORII LA COMPLETAREA MANDATELOR POSTALE SAU A O.P.-urilor
 

Model mandat poștal

 

Cerere de restituire a sumelor plătite în plus față de obligația legală sau sumelor plătite în contul I.S.C. ca urmare a unei erori.

 
 
  Etape de urmat după obținerea Acordului I.S.C. pentru interveții asupra construcțiilor existente.
  Notificare de finalizare a lucrarilor
  Modelul cererii de autorizare a dirigintilor de santier
  Declaratie pe propria raspundere
  Modelul cererii de preschimbare a autorizatiei de diriginte de santier