Formulare

 

 

Cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit în contul I.S.C.  faţă de obligaţia legală.

 

Ordinul inspectorului general nr. 415/11.07.2016 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea, urmărirea, regularizarea cotelor legale datorate I.S.C., precum și restituirea diferențelor rezultate în urma regularizării

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 528 din 06.05.2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare.

 

Informaţii referitoare la cererile de restituire.

 
 

Informatii referitoare la inceperea lucrarilor de constructii.

 

Cerere de avizare Program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinante.

 

Cerere tip pentru obținerea Avizului tehnic I.S.C. – Conform ANEXEI nr. 1 la Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice  nr. 901/2015 – privind aprobarea Metodologiei  de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice

 
  Etape de urmat după obținerea Acordului I.S.C. pentru interveții asupra construcțiilor existente.
  Notificare de finalizare a lucrarilor
 

Informaţii privind finalizarea lucrărilor şi eliberarea Adeverinţei de confirmare a plăţii cotelor de 0,1% şi 0,5%.

  Solicitare adeverință de confirmare a plății cotelor 0,1% și 0,5%
  Solicitare de participare în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor
  Modelul cererii de autorizare a dirigintilor de santier
  Declaratie pe propria raspundere
  Model cerere - tip pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier
  Model de registru de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier
  Model curriculum vitae european conform HG 1021/2004
 
 

 

Formulare tip pentru inscrierea la concurs

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informații utile