Formulare

 

  Cerere de certificare/restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata - Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2465/2010 al Ministerului Finantelor Publice
  Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat - Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2465/2010 al Ministerului Finantelor Publice
 
 
  Notificare de finalizare a lucrarilor
  Modelul cererii de autorizare a dirigintilor de santier
  Declaratie pe propria raspundere
  Modelul cererii de preschimbare a autorizatiei de diriginte de santier