Formulare

 

Informații utile
  DATE OBLIGATORII LA COMPLETAREA MANDATELOR POSTALE SAU A O.P.-urilor
 

Model mandat poștal

 

Informatii referitoare la plata contraventiilor.

 

Cerere de restituire a sumelor plătite în plus față de obligația legală sau sumelor plătite în contul I.S.C. ca urmare a unei erori.

 

Informaţii referitoare la cererile de restituire.

 
 

Informatii referitoare la inceperea lucrarilor de constructii.

 

Cerere de avizare Program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinante.

 
  Etape de urmat după obținerea Acordului I.S.C. pentru interveții asupra construcțiilor existente.
  Notificare de finalizare a lucrarilor
 

Informaţii privind finalizarea lucrărilor şi eliberarea Adeverinţei de confirmare a plăţii cotelor de 0,1% şi 0,7%.

  Solicitare Adeverinţă de confirmare a plăţii cotelor 0,1% şi 0,7%
  Solicitare de participare în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor
  Modelul cererii de autorizare a dirigintilor de santier
  Declaratie pe propria raspundere
  Modelul cererii de preschimbare a autorizatiei de diriginte de santier
 
  Procedura privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 001, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1369 din 25 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 576 din data de 1 august 2014
 

Procedura pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii - indicativ PCS 003, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 848 din 2 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 432 din data de 13 iunie 2014

 

 
 

 

 
 

PROCEDURĂ de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism, aprobată prin Ordin MDRAP nr. 456 din 1 aprilie 2014, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 281 din data de 16 aprilie 2014

  PROCEDURĂ de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, aprobată prin Ordin MDRAP nr. 456 din 1 aprilie 2014,publicat în Monitorul Oficial cu numărul 281 din data de 16 aprilie 2014

 

 

Procedură privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 847 din 2 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 456 din 23 iunie 2014.