DATE PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCTII IN TRIMESTRUL al III-lea 2009

Data: 
4 Jan 2010

Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC, in calitate de institutie a statului cu atributii de control in domeniul calitatii lucrarilor de constructii, disciplinei in urbanism, supravegherii pietei produselor pentru constructii si avizarii din punct de vedere tehnic a investitiilor din fonduri publice, a efectuat in trimestrul III al anului 2009 un numar total de 35.269 activitati de control si inspectie. Dintre acestea, 33.611 au fost efectuate in domeniul calitatii constructiilor si 1.658 in cel al respectarii disciplinei in urbanism.
In conformitate cu HG 1072/2004, Inspectoratul de Stat in Constructii a avizat din punct de vedere tehnic, 4.030 documentatii tehnico-economice pentru lucrari de constructii noi, reabilitari si modernizari la obiective de investitii finantate din fonduri publice.
Pentru incalcari ale cerintelor privind obligatiile ce le revin factorilor implicati in autorizarea executarii lucrarilor de constructii si in verificarea calitatii lucrarilor de constructii, in trimestrul III au fost aplicate 481 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 698,44 mii lei.
Inspectoratul de Stat in Constructii urmareste permanent adaptarea programelor proprii de activitati la realitatile pietei constructiilor din tara noastra si atentioneaza asupra importantei asumarii si respectarii, de catre toti factorii implicati in procesul de construire, a obligatiilor ce le revin conform legislatiei in vigoare.
Sinteza activitatii ISC poate fi accesata pe website-ul institutiei:
http://www.isc-web.ro/sinteze.php
BIROUL DE PRESA
SI RELATII CU PUBLICUL