AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada
7-11 noiembrie 2016.