Profil:

 


Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

Instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, finanţată integral din venituri proprii, conform prevederilor Ordonanţei nr. 24 din 26 august 2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638/29.08.2014 şi Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/22.12.2012, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, Nr. 884/22.12.2012.

 

Structura organizatorică a
Inspectoratului de Stat în Construcţii
– ISC – este formată din aparatul central şi cele 7 Inspectorate
Regionale în Construcţii, precum şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a număului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice  nr. 3362/15.11.2013 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcții, servicii, birouri și compartimente, statului de funcții al  Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. -  aparatul central şi  inspectoratele regionale și sediilor, aria de competență, precum și arondarea inspectoratelor județene în construcții, aflate în subordinea acestora.

 

Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii. (Art.2, Alin.2, Ordonanta 63/30.08.2001)

 

Autorizarea laboratoarelor de analize si încercari in activitatea de construcţii

Autorizarea dirigintilor de şantier

 

 

Conform prevederilor art. 39 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţiile de diriginte de şantier se emit în termen de 60 de zile...

detalii »

Registrul dirigintilor de santier,
autorizati de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

detalii »

 

Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate de I.S.C.

detalii »

 

Conducerea I.S.C.

 


 

INSPECTOR GENERAL:

Nelu STELEA

 

 

 

 

INSPECTOR GENERAL

ADJUNCT:

Paul RACOVIȚĂ

 

 

SECRETAR GENERAL:

Remulus Emilian BIRJARU

 

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT:

Octavian BRENER

purtatordecuvant@isc-web.ro

Vă informăm că datele de contact sunt rezervate pentru instituţiile mass-media. Vă rugăm ca întrebările, sugestiile şi reclamaţiile să le transmiteţi pe adresa de e-mail isc@isc-web.ro.

DECLARAŢII DE AVERE/INTERESE