Site map
  Ultima actualizare
28.10.2016

Informări:

 

Lista dosarelor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții care îndeplinesc cerințele Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016

Lista dosarelor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții care necesită completări în vederea îndeplinirii cerințelor Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016

Lista responsabililor tehnici cu executia lucrărilor de construcții atestați de M.D.R.A.P. poate fi consultată pe site-ul http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/responsabili-tehnici.

 

Registrul dirigintilor de santier,
autorizati de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate de I.S.C.

Conform prevederilor art. 39 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţiile de diriginte de şantier se emit în termen de 60 de zile...

detalii »

Modificarea cuantumului cotei de 0,7% în 0,5%.

Date obligatorii la completarea mandatelor poștale sau a ordinelor de plată.

Model mandat poștal.

Conturi deschise pentru încasarea cotelor legale/taxelor, cheltuielilor și tarifelor pentru autorizare pentru fiecare inspectorat regional în construcții.

 

Anunțuri

și

modificări legislative:

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada
7-11 noiembrie 2016.

Acceptarea participării la examen a persoanelor care și-au dat consimțământul expres ca I.S.C. să solicite extrasul de cazier judiciar se va face doar după primirea extrasului de la organele abilitate, dacă din acesta rezultă îndeplinirea condiției de neînscriere în cazierul judiciar. 

Registrul electronic de evidență a activității responsabililor tehnici cu executia va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare, in cursul trim I/2017, la o data care va fi anuntata pe site.

NU SE ACHITA TAXA PENTRU EMITEREA CONTULUI LA PRIMA ACCESARE A REGISTRULUI.

detalii »

Ordinul nr. 1895/2016 – pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii

   IMPORTANT:

„Art. 68
(1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuția anterior intrării in vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de                

31 decembrie 2016

  preschimbarea atestatelor și legitimațiilor cu autorizații și legitimații emise de I.S.C.;

detalii »
 

Comunicate și acte:

 

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016, şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii

 

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 393/01.07.2016 pentru modificarea Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016, şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii"

 

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 1498/31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Ordinul Inspectorului General nr. 47/2016 privind prelungirea valabilității legitimațiilor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții a căror valabilitate  expiră începând cu data de 01.01.2016 și modalitatea de prelungire a atestarii și a valabilitatii legitimațiilor până la data intrarii în vigoare a  Procedurii privind  autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, modificat prin Ordinul inspectorului general nr. 393/2016